Da li je prvo nastao hleb ili pivo?

tipovi vrste piva

Kroz istoriju dugu 6000 godina pivo je smatrano jednom od najvažnijih životnih namirnica, služilo je kao lek, koristilo se kao sredstvo plaćanja i pripisivana su mu mitska svojstva. Istoričari su dali odgovore na sva pitanja, osim na jedno. da li je prvo nastao hleb ili pivo, za svakog ljubitelja ovog napitka nema dileme. Slučajnost je […]